CÁM ƠN BẠN ĐÃ ĐẶT HÀNG THÀNH CÔNG

VỀ TRANG CHỦ

Để quá trình giao nhận được nhanh chóng, nhân viên tư vấn sẽ gọi điện để xác nhận đơn hàng cho bạn.

Email:
fonutco@gmail.com

CTY TNHH TMDV FONUT

Địa chỉ:
145/1a Nguyễn Đình Chính, phường 11, quận Phú Nhuận , TP.HCM

http://thenounproject.comThe Noun ProjectIcon TemplateRemindersStrokesTry to keep strokes at 4pxMinimum stroke weight is 2pxFor thicker strokes use even numbers: 6px, 8px etc.Remember to expand strokes before saving as an SVG SizeCannot be wider or taller than 100px (artboard size)Scale your icon to fill as much of the artboard as possibleUngroupIf your design has more than one shape, make sure to ungroupSave asSave as .SVG and make sure “Use Artboards” is checked100px.SVG

Hotline:
0933195889 0963441359